ONLINE ÖDEME

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

BRP Birpa Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bina girişi ve şirket girişinde yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla [Firma] tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin bulunduğu bina girişi ve şirket girişinde kamera ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ ve “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmekte ve 1 ay kadar saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Göre  BRP Birpa Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin  “Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza A Blok No:12B İç Kapı No: 184 Esenler/ İstanbul” adresine Başvuru Formunu, yazılı olarak veya KEP üzerinden “ birpabirlik@hs01.kep.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.
ONLINE ÖDEME
BRP Birpa Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bina girişi ve şirket girişinde yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla [Firma] tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin bulunduğu bina girişi ve şirket girişinde kamera ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ ve “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmekte ve 1 ay kadar saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Göre  BRP Birpa Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin  “Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza A Blok No:12B İç Kapı No: 184 Esenler/ İstanbul” adresine Başvuru Formunu, yazılı olarak veya KEP üzerinden “ birpabirlik@hs01.kep.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.
ONLINE ÖDEME
BRP Birpa Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bina girişi ve şirket girişinde yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla [Firma] tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin bulunduğu bina girişi ve şirket girişinde kamera ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ ve “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmekte ve 1 ay kadar saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Göre  BRP Birpa Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin  “Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza A Blok No:12B İç Kapı No: 184 Esenler/ İstanbul” adresine Başvuru Formunu, yazılı olarak veya KEP üzerinden “ birpabirlik@hs01.kep.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.